Header Tidak Berfungsi. Bantuan?

Hay! Ini, aku ada masalah kecil di blog. Header-ku enggak berfungsi. Ada yang punya usul?

3 komentar: